Hakkuutähteet

Puukauppaa paikkakunnan parhaaksi

Hakkuutähde on puusta hakkuun yhteydessä jäänyttä oksa- ja latvusmassaa. Alun perin hakkuutähdettä kerättiin vain kuusikkovaltaisilta päätehakkuualoilta, mutta nyttemmin myös harvennuksilta. Harvennuksilta hakkuutähteestä kerätään pääsääntöisesti vain latvat muun rankapuun mukana, kun taas päätehakkuilla oksatkin voidaan kerätä.

Hakkuutähdettä päätehakkuualoilta kerättäessä kuusipuun osuus hakatusta ainespuumäärästä tulisi olla yli 60 %. Kohteet kannattaa kuitenkin arvioida aina tapauskohtaisesti. Esimerkiksi suuri koivukertymä puoltaa hakkuutähteen keräämistä vaikka kuusipuuta ei paljon olisikaan. Puhtaista päätehakkuumänniköistä ei hakkuutähdekertymä ole kannattavasti kerättävissä.

Onnistunut hakkuutähteen hankinta alkaa kohdevalinnasta. Seuraavaksi hakkuukoneenkuljettajan on osattava puida oksat ja latvat kasoille oikeaoppisesti. Kasan tulisi olla kuivalla paikalla, korkea ja latvojen tyvet samaan suuntaan. Ajokoneenkuljettajan on oltava tarkkana kasoja ajaessaan, ettei sekaan lähde kivennäismaata ja kiviä. Puhdas turve ei haittaa.

Hakkuutähteestä korjataan noin 75 %. Normaalina talvena hakatun päätehakkuun hakkuutähde ajetaan hyvin ruskettuneena seuraavana kesänä tienvarteen, jolloin ravinteet ovat valuneet hakkuualalle tulevaa puusukupolvea varten. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että ruskettunut hakkuutähde on valmis ajettavaksi tienvarteen. Lähikuljetusta tulisi välttää kovan sateen aikaan.

  • Hakkuutähteen keräyskohteet ovat kuusi- tai koivuvaltaisia päätehakkuualoja
  • Puuston tiheys yli 160 m3/ ha ja leimikon koko vähintään 300 m3
  • Pääsääntöisesti kesäkohteita, mutta suurempia kohteita kannattaa tarjota kaikkina vuodenaikoina

Onko kuusikon päätehakkuu näkyvissä?

Ota meihin yhteyttä, niin sovitaan kuusen latvojen keräyksestä hakkuun yhteydessä.
Huom! Hakkuun pinta-ala tulee olla vähintään viisi hehtaaria.