Energiapuun osto ja käyttö

Puukauppaa paikkakunnan parhaaksi

Energiapuulla tarkoitetaan yleisesti sellaista puuta mikä ei sovi muuhun puunjalostukseen. Energiapuuta ostetaan pääasiassa paikallisilta maanomistajilta. Tällöin kuljetusmatkat ovat kohtuulliset ja toiminta on kustannustehokasta. Puun osto tapahtuu joko hankinta- tai pystykaupalla. Keruun jälkeen energiapuu kuivatetaan ja sen jälkeen haketetaan, lopuksi se toimitetaan paikallisille lämpölaitoksille tai yksityisille käyttäjille. Energiapuuta ovat pääasiassa koivu, haapa ja leppä, sekä eri havupuut. Myös kuusikkojen päätehakkuiden hakkuutähteen voidaan käyttää metsäenergiaksi.

Toimitamme valmista haketta lämpölaitoksille Nurmekseen (myös ent. Valtimo), Juukaan, Lieksaan, Juankoskelle, Polvijärvelle ja uusimpana myös Joensuuhun. Näin ostoaluueemme kattaa lähes koko Pohjois-Karjalan ja Juankosken seudun.

Energialajit

Kokopuu

Kokopuu on karsimatonta pieniläpimittaista puuta sekä latvuksia. Kokopuuta kerätään muunmuassa:

  • Harvennuksilta 
  • Nuorenmetsänkunnostuskohteilta
  • Taimikonhoitokohteilta
  • Ojalinjahakkuista
  • Tien reunoilta
  • Pellon raivauksilta

Rankapuu

Rankapuulla tarkoitetaan karsittua kokopuuta. Rankapuu koostuu lähinnä ainespuuksi kelpaamattomasta "harmaastapuusta" sekä pilaantuneista ainespuista.

Hakkuutähde

Hakkuutähde on puusta hakkuun yhteydessä jäänyttä oksa- ja latvusmassaa.

Onnistunut hakkuutähteen hankinta alkaa kohdevalinnasta. Seuraavaksi hakkuukoneenkuljettajan on osattava puida oksat ja latvat kasoille oikeaoppisesti. Kasan tulisi olla kuivalla paikalla, korkea ja latvojen tyvet samaan suuntaan. Ajokoneenkuljettajan on oltava tarkkana kasoja ajaessaan, ettei sekaan lähde kivennäismaata ja kiviä. Puhdas turve ei haittaa.
>>Lue lisää hakkuutähteiden keruusta

Muut

Muilla energiatavaralajeilla tarkoitetaan lähinnä sahateollisuuden sivutuotteita. Meille kannattaa tarjota:

  • Sahapintaa
  • Purua
  • Sorvilastua
  • Kuorta

Pyydä tarjous puukaupasta

Lähetä tietosi niin otamme teihin yhteyttä ja laadimme kilpailukykyisen tarjouksen puun ostosta tai myynnistä.