×

Change Language

FI
×
×

Energialajit

Energiatavaralajeilla tarkoitetaan erilaisia puupohjaisia poltettavia energiapuutuotteita. KME Oy on kiinnostunut ostamaan kaikkia energiatavaralajeja markkinahinnalla.

Kokopuu

Kokopuu on karsimatonta pieniläpimittaista puuta sekä latvuksia. Kokopuuta kerätään muun muassa:

 • Harvennuksilta 
 • Nuorenmetsänkunnostuskohteilta
 • Taimikonhoitokohteilta
 • Ojalinjahakkuista
 • Tien reunoilta
 • Pellon raivauksilta

 

Rankapuu

Rankapuulla tarkoitetaan karsittua kokopuuta. Rankapuu koostuu lähinnä ainespuuksi kelpaamattomasta "harmaastapuusta" sekä pilaantuneista ainespuista.

 

Hakkuutähde

 • Hakkuutähteen keräyskohteet ovat kuusi- tai koivuvaltaisia päätehakkuualoja
 • Puuston tiheys yli 160 m3/ ha ja leimikon koko vähintään 300 m3
 • Pääsääntöisesti kesäkohteita, mutta suurempia kohteita kannattaa tarjota kaikkina vuodenaikoina

Hakkuutähde on puusta hakkuun yhteydessä jäänyttä oksa- ja latvusmassaa. Alun perin hakkuutähdettä kerättiin vain kuusikkovaltaisilta päätehakkuualoilta, mutta nyttemmin myös harvennuksilta. Harvennuksilta hakkuutähteestä kerätään pääsääntöisesti vain latvat muun rankapuun mukana, kun taas päätehakkuilla oksatkin voidaan kerätä.

Hakkuutähdettä päätehakkuualoilta kerättäessä kuusipuun osuus hakatusta ainespuumäärästä tulisi olla yli 60 %. Kohteet kannattaa kuitenkin arvioida aina tapauskohtaisesti. Esimerkiksi suuri koivukertymä puoltaa hakkuutähteen keräämistä vaikka kuusipuuta ei paljon olisikaan. Puhtaista päätehakkuumänniköistä ei hakkuutähdekertymä ole kannattavasti kerättävissä.

Onnistunut hakkuutähteen hankinta alkaa kohdevalinnasta. Seuraavaksi hakkuukoneenkuljettajan on osattava puida oksat ja latvat kasoille oikeaoppisesti. Kasan tulisi olla kuivalla paikalla, korkea ja latvojen tyvet samaan suuntaan. Ajokoneenkuljettajan on oltava tarkkana kasoja ajaessaan, ettei sekaan lähde kivennäismaata ja kiviä. Puhdas turve ei haittaa.

Hakkuutähteestä korjataan noin 75 %. Normaalina talvena hakatun päätehakkuun hakkuutähde ajetaan hyvin ruskettuneena seuraavana kesänä tienvarteen, jolloin ravinteet ovat valuneet hakkuualalle tulevaa puusukupolvea varten. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että ruskettunut hakkuutähde on valmis ajettavaksi tienvarteen. Lähikuljetusta tulisi välttää kovan sateen aikaan.

 

Muut

Muilla energiatavaralajeilla tarkoitetaan lähinnä sahateollisuuden sivutuotteita. Meille kannattaa tarjota:

 • Sahapintaa
 • Purua
 • Sorvilastua
 • Kuorta

Pyydä tarjous puukaupasta

Lähetä tietosi niin otamme teihin yhteyttä ja laadimme kilpailukykyisen tarjouksen puun ostosta tai myynnistä.

Pyydä tarjous