Vajaatuottoisten metsien kunnostus

Metsäkeskuksen mukaan vajaatuottoinen metsä määritellään seuraavasti:

”Metsä voi olla vajaatuottoinen, jos sen uudistaminen ennen metsänhoidollista uudistamiskypsyyttä on suositeltavampaa kuin edelleen kasvattaminen. Vajaatuottoisuus voi johtua esimerkiksi liian vähäisestä puuston määrästä, metsätuhon seurauksena heikentyneestä kasvusta tai kasvupaikalle sopimattomasta ja vähäarvoisesta puustosta.”

Myös nuoret metsät, joihin ei ole tehty taimikonhoitoa luokitellaan vajaatuottoisiksi metsiksi. Taimikonhoidon puutteen vuoksi metsä on rehevöitynyt ja puusto ei ole kasvanut jämeryyttä tarpeeksi. Nuoren metsän kunnostamisesta saadaan yleensä energiapuuta. Puut ovat vielä liian ohuita tukkipuuksi, mutta kuitenkin tarpeeksi paksuja, että ne voidaan korjata koneellisesti energiapuuksi.

Kohteen mukaan valitaan kunnostustavaksi joko harvennusta tai päätehakkuu. Ennen harvennusta usein metsuri tekee ensin ennakkoraivauksen, ennen kuin päästään puun korjuuseen. Mikäli tehdään päätehakkuu, siinä ensin huonokuntoinen puusto kaadetaan, tämän jälkeen voidaan suorittaa maanmuokkaus, silloin saadaan paras mahdollinen kasvupohja uusille taimille.

Miksi sitten näihin metsiin kannattaa panostaa? Siksi, että saisit tulevaisuudessa omaisuudellesi paremman tuoton.
Ja mikäli puutavara on energiapuuksi sopivaa, saat tuottoa sen sijaan että metsänhoidosta tulisi kallis lasku. Voit myös hakea valtion myöntämää Kemera-tukea nuoren metsän hoitoon. Lisätietoja saat  https://www.metsakeskus.fi/kemera-tuet

Voit tarvittaessa antaa meille oikeudet nähdä metsätilasi tiedot Metsään.fi-palvelussa. Alla olevasta linkistä pääset sisäänkirjautumisen jälkeen suoraan jakamaan oikeudet.

Metsään.fi

Toiveena hyvinvoiva metsä?

Jätä yhteydenottopyyntö, niin soitamme sinulle ja sovitaan käynti metsätilallesi.
Tehdään sen jälkeen yhdessä suunnitelma metsäsi kunnostamisesta.